Blue Trippin’ Trio

A soul drenched, blues infused, greasy organ/vocals/drums jazz trio  
Blue Trippin Trio- hammond organ trio

laat zich enerz­i­jds inspir­eren door de Ham­mond tri­o’s van de jaren ’50 en ’60, anderz­i­jds dif­fer­en­tiëren ze zich door de aard van de bezetting en reper­toire keuze.
Verwacht u aan een reper­toire van jazz, blues, bal­lads en pop­songs. Door­leefd gebracht in eigen­zin­nige arrange­menten, door­spekt met swing, groove, funk en met een scheut­je Lou Rawls en Tom Jones..

is inspired by the Ham­mond trios of the 50s and 60s, yet it dif­fer­en­ti­ates itself by the nature of the line-up and reper­toire.
Expect a mix of jazz, blues, bal­lads and pop songs with quirky arrange­ments. All this is rid­dled with swing, groove and funk with a touch of Lou Rawls and Tom Jones.

Sam Stuyck

Vocal

Dirk Van der Linden

Ham­mond

Eric Rits

Drums

Blue Trippin Trio- hammond organ trio

Video

Play Video

Audio

All or noth­ing at all

It’s not unusual

That’s all

The good life

Eric Rits

Sam Stuyck

Dirk Van der Linden

“Jazz is about being in the moment.”
-Her­bie Hancock

Hebt u vra­gen?
Con­tacteer ons.

If you have any ques­tions?
Please con­tact us.

    “It ain’t as hard as pick­ing cotton”
    ― Wyn­ton Marsalis
    Blue Trippin Trio- hammond organ trio-jazz